image

Bạn đang quản lý các di tích, bảo tàng...

Bạn đang thiếu một giải pháp cung cấp thông tin hữu hiệu, đa ngôn ngữ nhằm giúp du khách hiểu về giá trị địa điểm của mình

Bạn muốn hiểu hơn về trải nghiệm của du khách khi tham quan

Giải pháp dành cho Bạn là gì?

QRGuiding là một Giải pháp toàn diện, tối ưu và hoàn toàn miễn phí cho bạn.

Hãy bắt đầu với QRGuiding

Qr Guiding là giải pháp số hóa thông tin địa điểm nền web, giúp dễ dàng tạo các thuyết minh về hiện vật, vật phẩm, điểm đến thông qua các mã QR.

Bằng cách đặt các mã QR Guiding tại điểm đến của mình, bạn có thể dễ dàng kể được câu chuyện hấp dẫn ẩn giấu trong mỗi hiện vật...

Các mã này không chỉ cung cấp thông tin dạng chữ viết (text) mà còn cung cấp trải nghiệm đa phương tiện (Hình ảnh, Audio Guide, Video) với nhiều ngôn ngữ. Thông qua các mã QR Guiding bạn cũng có thể dễ dàng tương tác với khách tham quan tại điểm đến của mình.

Tạo QR Guiding ngay